Etapp 2

Etapp 2, Rökfria och Energisnåla spisar, Rolpa distrikt

Föreningen Nepals Vänner har fått en ny förfrågan från International Nepal Fellowship (INF) om en fortsättning på projektet, Rökfria och Energisnåla spisar i Ropla Distriket. Denna gång gäller det drygt 1000 spisar till lika många familjer.

Mer information kommer snart.

Föreningen Nepals Vänner

Om föreningen

Föreningen Nepals Vänner bildades för att ”stödja personella och andra insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja Nepals utveckling”.

Vi kontaktar privatpersoner, second hand-butiker, företag, kyrkor och organisationer för att ordna finansiering.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström – kassör

Peder Eriksson, sekreterare

Bernt-Olof Konnebäck

Ewa Friman

Marie Schön

Suppleanter: Paul Friman och Ulla Eriksson

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)