Hur gick ekonomin under Covidåret 2021?

2021 präglades mest av allting som fick ställas in och inte kunde genomföras. Evenemang och resor fick skjutas upp, om och om igen. Men hur gick då ekonomin för vår förening? Trots Coviden så är vi mycket tacksamma för intäkter på 260 710 kr, kostnaderna var 252 307 kr, så resultatet blir ett överskott på 8 403 kr. Våra administrativa kostnader är 1,7% av våra intäkter och består mest av bankavgifter och en licens för ett nytt bokföringsprogram. Speciellt Skolprojektet har påverkats mycket av nedstängningarna pga pandemin, men vi hoppas att projektet ska få ny kraft nu när skolorna öppnar igen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till info@nepalsvanner.se Hur gåvor och kostnader är fördelade ser du i tabellen nedan.

Bo Wikström, Kassör                         Torsten Åhs, Ordförande  

Intäkter 
Spisprojektet12 500
Skolprojektet62 509
Övriga gåvor185 701
Summa260 710
  
Kostnader 
Spisprojektet38 000
Skolprojektet28 965
Bethesda49 748
Monsun, Fire, Covid, Övrigt131 264
Administration4 330
Summa252 307 
Överskott8 403

Monsun 2021

Nepal är återigen drabbat av kraftiga monsunregn och vi har blivit tillfrågade om vi kan hjälpa till med ytterligare ekonomiskt stöd. Du finner hela mailer i original här. Vi hoppas att du vill visa ditt stöd till de drabbade med hjälp av Swish eller på annat sätt.

Visst är vi många som kan och vill hjälpa till?

Swisha ditt bidrag på 123 567 23 81 eller använd bankgiro 122-4708. Märk gärna Monsun. Alla inskickade bidrag går oavkortat till katastrofen. 

Monsun 2021

I början av sommaren gjorde vi ett upprop om hjälp till de som drabbats av den tidiga monsunen. Gensvaret har varit stort! Ett stort tack till alla våra generösa givare.

En slutrapport har kommit från Goda Grannar/Asal Chhimekee Nepal. Mer information finns på denna länk

För att nå de avlägsna och otillgängliga byarna användes helikopter

Monsun 2021

De senaste dagarna har ett mycket intensivt monsunregn dragit in med förödande följder! Tusentals av människor har blivit drabbade, hus förstörda och vägar blockerade. På slätten har risfälten blivit översvämmade och därmed är också skörden förstörd.

Mer finns att läsa under rubriken, Våra Projekt, Katastrofhjälp