NYHETER

Rapport från vår partner

Nyligen kom det en rapport från vår partner Asal Chhimekee Nepal (ACN) (namnet betyder Goda Grannar). Där berättas om vad Nepals Vänner har varit med och stöttat, plus mycket annat. Dels är det katastrofhjälpen med anledning av översvämningar i somras i samband med de kraftiga monsunregnen och skolutvecklingsprogrammet New Hope

Rökfria och energisnåla och spisar, etapp 2

Rolpa

 • Ett av Nepals minst utvecklade distrikt.
 • Samtliga hushåll i området använder ved som främsta energikälla vid matlagning som sker över öppna eldstäder, då elektricitet saknas i området.
 • Många lider av hälsoproblem då spisarna saknar skorsten vilket gör att inomhusluften i hemmen blir väldigt ohälsosam.
 • Soten bidrar också till en smutsig inomhusmiljö.
 • Eftersom det i regel är kvinnorna som lagar familjens mat är det de som är mest drabbade.
 • Det tar ca 2-3 timmar, varje dag, att samla in bränsle till familjens behov och det är kvinnornas arbete.

Energisnåla och rökfria spisar

 • Brinner renare och reducerar röken inomhus vilket minskar risken att drabbas av luftvägsinfektioner, lunginflammation, sjukdomen kol, astma och lungcancer. Även riskerna för ögon- och öroninfektioner minskar.
 • Ger en ökad bränsleeffektivitet på upp till 60 % och minskar volymen av ved med ungefär hälften. Det medför också att riskerna för avskogning och jorderosion minskar.
 • Minskad bränsleanvändning innebär mindre arbete att samla in ved och ger därmed kvinnorna mer tid att ägna sig åt andra sysslor. För flickorna kan det innebära en ökad möjlighet att gå i skolan och få tid för läxläsning.
 • Renare förbränningskammare resulterar i minskade utsläpp av sot med 50-90%. Att minska sot-utsläppen är viktigt både ur hälsosynpunkt och för att minska den negativa effekten på klimatet.
 • Minskning av växthusgasutsläpp med cirka 4 ton koldioxid per år och spis.

Bakgrund

Föreningen Nepals Vänner har fått en förfrågan av Internation Nepal Fellowship att stödja ett projekt i Nepal som handlar om att ge 1 007 energisnåla och rökfria spisar till marginaliserade människor i Rolpa distriktet i västra Nepal.

International Nepal Fellowship (INF) är en internationell och ekumenisk kristen biståndsorganisation som grundades 1952. INF är en av den äldsta internationella icke-statliga organisationerna i Nepal.

Målsättning

Projektet kommer innebära en positiv inverkan på människornas liv när det gäller hälsan och bidrar också till att minska den snabba skogsskövlingen som pågår. Det minskade behovet av ved innebär en mindre arbetsbörda för kvinnorna.

Projektet kommer att genomföras tillsammans med de lokala Nepalesiska myndigheterna.

Insamling

En energisnål och rökfri spis för en familj kostar 500 kronor. Vill du vill vara med och hjälpa människorna i Rolpa till en bättre hälsa och vardag? Märk insättningen med ”Spisar”.

Swish:                        123 567 23 81

Bankgiro:                  122–4708

Plusgiro:                    656442–1

För stående överföring använd bankkonto: 9960 konto 420 656 442–1

Verksamhetsberättelse för år 2018

Bakgrund

Föreningen Nepals Vänner (FNV) bildades augusti 2012 för att ekonomiskt stötta och möjliggöra utresa och missionstjänst för Peder och Ulla Eriksson. Det blev en 3-årig period som EFK:s missionärer i Nepal. I november 2015, efter den stora jordbävningen den 25 april 2015, hölls en Nepaldag i Stockholm. Då beslutades att föreningen skulle anta en ny utmaning, att samla in de medel som behövdes för att återuppbygga en av de jordbävningsdrabbade skolorna i Gorkha distriktet, Arkul School, som Asal Chhimekee Nepal (ACN = Goda Grannar) skulle bygga upp.

Arkul School är byggd, betald och skolverksamheten i full gång.

Verksamhet 2018

Återträff resor

Lördagen den 26 maj arrangerade föreningen en återträff för de som varit med på Följ med till Nepalresor, våren 2016 och hösten 2017. Det var 21 personer som möttes till en fin gemenskap. Vi delade minnen med varandra och Torsten Åhs informerade om föreningen och dess verksamhet.

Nepalhelg med Stödkonsert, Jönköping

En Nepalhelg arrangerades tillsammans med Korskyrkan i Jönköping den 6 – 7 oktober. På lördagsförmiddagen var det en träff för de som arbetat i Nepal en längre eller kortare tid. Ett 40 tal person var närvarande och vi uppdaterade varandra om vad vi gjort och vad vi gör just nu. Mycket intressant och många nya kontakter knöts. Gemensamt hade vi ett par hundra års samlad erfarenhet av arbete i Nepal!

På eftermiddagen var det öppna seminarier med temat Glimtar från Nepal. Flera medverkade fanns med. Mirjam Bergh, Bethesda, Nepal, försökte vi få kontakt med via Skype, men det gick inte så bra. Alastair Seaman, INF:s internationella ledare, gav flera utmaningar om mission både i Nepal och hemma. Stefan Östman, EFK, informerade om EFK:s engagemang i Nepal. Pernilla Ardeby berättade om sitt undervisningsmaterial för sjukvårdspersonal i hur man ska bemöta barn. Ulla Eriksson informerade om föreningens projekt i Rolpa, Energisnåla och rökfria spisar. Peder Eriksson berättade om föreningens nya projekt, New Hope, skolutvecklingsprojektet i Gorkha. Torsten Åhs informerade om föreningen Nepals Vänner och de utmaningar förening har. Ett 70-tal personer var med under eftermiddagen.

På kvällen var det en stor stödkonsert för att avsluta spisprojektet och ge en grundplåt till New Hope projektet. Flera hundra personer fick avnjuta en blandad repertoar i Allianskyrkan. Medverkade gjorde Per-Erik Hallin, trion Samarkand, Malena Furehill med komp samt kören Livslust.

På söndagsförmiddagens gudstjänst predikade Alastair Seaman och Pernilla Ardeby gav ett vittnesbörd.

Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa

Under våren kom det en förfrågan från EFK och vi kunde hjälpa dem att samla in 120 000 kronor till Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa, ett INF projekt. Under året samlades hela beloppet in och det kunde under hösten förmedlas till EFK och INF. Projektet innebar att 250 rökfria, energisnåla spisar kunde distribueras i tre olika kommuner. Totalt är det 1 553 familjemedlemmar som berörs.

New Hope

FNV:s senaste projekt kallas för New Hope. FNV fick en förfrågan från ACN om att hjälpa till med ett skolutvecklingsprojekt för 4 skolor i Gorkha, varav Arkul School är en skola.

New Hope-projektet innehåller flera olika delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning. Flera insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Projektet beräknas pågå i två/tre år med början 2018 och budgeten är på 220 000 kr.

Insamlat och förmedlat

Insamlat under 2018:

Enskilda givare                                          74 000 kr

Konsertintäkter                                       150 000 kr

Från Second Hand-butiker                    70 000 kr

Förmedlat under 2018:

Spisprojektet                                            120 000 kr

New Hope                                                   46 000 kr

Reserverat att förmedla under 2019     128 000 kr

Informationstillfällen

Torsten Åhs har haft tre välbesökta informationstillfällen på restaurang Cayene i Åkersberga.

Ulla och Peder Eriksson har haft två informationstillfällen. Den första var på Second hand butiken på Gamla Gatan i Örebro den 5 feb. Personalen fick en återrapportering om vad de varit med och bidragit till via Nepals Vänner i Nepal. De 12 feb var det Gideoniternas medlemsmöte i Örebro som fick besök.

Peder Eriksson fick möjligheten att berätta om arbetet i Nepal på Eltekniska Föreningen Örebros årsmöte.

Föreningens ordförande Torsten Åhs gjorde en lång resa till Nepal för att besöka ”våra” projekt under november månad. Han besökte flera av ACN:s projekt i och runt Pokhara, Arkul School, Spisprojektet i Rolpa samt Okhaldhunga sjukhuset i Östra Nepal. Med sig hem hade Torsten flera fina filmer från de olika projekten.