NYHETER

Rapport från vår partner

Nyligen kom det en rapport från vår partner Asal Chhimekee Nepal (ACN) (namnet betyder Goda Grannar). Där berättas om vad Nepals Vänner har varit med och stöttat, plus mycket annat. Dels är det katastrofhjälpen med anledning av översvämningar i somras i samband med de kraftiga monsunregnen och skolutvecklingsprogrammet New Hope