NYHETER

Verksamhetsberättelse för år 2018

Bakgrund

Föreningen Nepals Vänner (FNV) bildades augusti 2012 för att ekonomiskt stötta och möjliggöra utresa och missionstjänst för Peder och Ulla Eriksson. Det blev en 3-årig period som EFK:s missionärer i Nepal. I november 2015, efter den stora jordbävningen den 25 april 2015, hölls en Nepaldag i Stockholm. Då beslutades att föreningen skulle anta en ny utmaning, att samla in de medel som behövdes för att återuppbygga en av de jordbävningsdrabbade skolorna i Gorkha distriktet, Arkul School, som Asal Chhimekee Nepal (ACN = Goda Grannar) skulle bygga upp.

Arkul School är byggd, betald och skolverksamheten i full gång.

Verksamhet 2018

Återträff resor

Lördagen den 26 maj arrangerade föreningen en återträff för de som varit med på Följ med till Nepalresor, våren 2016 och hösten 2017. Det var 21 personer som möttes till en fin gemenskap. Vi delade minnen med varandra och Torsten Åhs informerade om föreningen och dess verksamhet.

Nepalhelg med Stödkonsert, Jönköping

En Nepalhelg arrangerades tillsammans med Korskyrkan i Jönköping den 6 – 7 oktober. På lördagsförmiddagen var det en träff för de som arbetat i Nepal en längre eller kortare tid. Ett 40 tal person var närvarande och vi uppdaterade varandra om vad vi gjort och vad vi gör just nu. Mycket intressant och många nya kontakter knöts. Gemensamt hade vi ett par hundra års samlad erfarenhet av arbete i Nepal!

På eftermiddagen var det öppna seminarier med temat Glimtar från Nepal. Flera medverkade fanns med. Mirjam Bergh, Bethesda, Nepal, försökte vi få kontakt med via Skype, men det gick inte så bra. Alastair Seaman, INF:s internationella ledare, gav flera utmaningar om mission både i Nepal och hemma. Stefan Östman, EFK, informerade om EFK:s engagemang i Nepal. Pernilla Ardeby berättade om sitt undervisningsmaterial för sjukvårdspersonal i hur man ska bemöta barn. Ulla Eriksson informerade om föreningens projekt i Rolpa, Energisnåla och rökfria spisar. Peder Eriksson berättade om föreningens nya projekt, New Hope, skolutvecklingsprojektet i Gorkha. Torsten Åhs informerade om föreningen Nepals Vänner och de utmaningar förening har. Ett 70-tal personer var med under eftermiddagen.

På kvällen var det en stor stödkonsert för att avsluta spisprojektet och ge en grundplåt till New Hope projektet. Flera hundra personer fick avnjuta en blandad repertoar i Allianskyrkan. Medverkade gjorde Per-Erik Hallin, trion Samarkand, Malena Furehill med komp samt kören Livslust.

På söndagsförmiddagens gudstjänst predikade Alastair Seaman och Pernilla Ardeby gav ett vittnesbörd.

Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa

Under våren kom det en förfrågan från EFK och vi kunde hjälpa dem att samla in 120 000 kronor till Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa, ett INF projekt. Under året samlades hela beloppet in och det kunde under hösten förmedlas till EFK och INF. Projektet innebar att 250 rökfria, energisnåla spisar kunde distribueras i tre olika kommuner. Totalt är det 1 553 familjemedlemmar som berörs.

New Hope

FNV:s senaste projekt kallas för New Hope. FNV fick en förfrågan från ACN om att hjälpa till med ett skolutvecklingsprojekt för 4 skolor i Gorkha, varav Arkul School är en skola.

New Hope-projektet innehåller flera olika delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning. Flera insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Projektet beräknas pågå i två/tre år med början 2018 och budgeten är på 220 000 kr.

Insamlat och förmedlat

Insamlat under 2018:

Enskilda givare                                          74 000 kr

Konsertintäkter                                       150 000 kr

Från Second Hand-butiker                    70 000 kr

Förmedlat under 2018:

Spisprojektet                                            120 000 kr

New Hope                                                   46 000 kr

Reserverat att förmedla under 2019     128 000 kr

Informationstillfällen

Torsten Åhs har haft tre välbesökta informationstillfällen på restaurang Cayene i Åkersberga.

Ulla och Peder Eriksson har haft två informationstillfällen. Den första var på Second hand butiken på Gamla Gatan i Örebro den 5 feb. Personalen fick en återrapportering om vad de varit med och bidragit till via Nepals Vänner i Nepal. De 12 feb var det Gideoniternas medlemsmöte i Örebro som fick besök.

Peder Eriksson fick möjligheten att berätta om arbetet i Nepal på Eltekniska Föreningen Örebros årsmöte.

Föreningens ordförande Torsten Åhs gjorde en lång resa till Nepal för att besöka ”våra” projekt under november månad. Han besökte flera av ACN:s projekt i och runt Pokhara, Arkul School, Spisprojektet i Rolpa samt Okhaldhunga sjukhuset i Östra Nepal. Med sig hem hade Torsten flera fina filmer från de olika projekten.

Tornado drabbade distrikt

Den 31 mars 2019 drabbades två distrikt i östra Nepal av en mycket kraftig tornado. Det var distrikten Bara och Parsa som ligger på Terai och gränsen mot Indien. De flesta av de drabbade var fattiga. Mer än 35 personer dog i stormen och 80% av husen förstördes.

Vår partner Goda Grannar (ACN) var snabbt på plats för att bistå med katastrofhjälp och fördelade hygienartiklar, mat, kokkärl, kläder, etc. Allt gjorde tillsammans med de lokala myndigheterna.

Sedan den första katastrofhjälpen var slutförd har ACN börjat genomföra trauma bearbetning med fokus på barn och kvinnor.

Nepals Vänner stödjer detta arbete ekonomiskt.

Etapp 2

Etapp 2, Rökfria och Energisnåla spisar, Rolpa distrikt

Föreningen Nepals Vänner har fått en ny förfrågan från International Nepal Fellowship (INF) om en fortsättning på projektet, Rökfria och Energisnåla spisar i Ropla Distriket. Denna gång gäller det drygt 1000 spisar till lika många familjer.

Mer information kommer snart.

Föreningen Nepals Vänner

Om föreningen

Föreningen Nepals Vänner bildades för att ”stödja personella och andra insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja Nepals utveckling”.

Vi kontaktar privatpersoner, second hand-butiker, företag, kyrkor och organisationer för att ordna finansiering.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström – kassör

Peder Eriksson, sekreterare

Bernt-Olof Konnebäck

Ewa Friman

Marie Schön

Suppleanter: Paul Friman och Ulla Eriksson

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)

New Hope

Vårt nya projekt kallas för New Hope. New Hope-projektet kommer att innehålla många delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning som kommer att följas upp lokalt på de fyra skolor (Arkul Primary School är en av dem) som ingår i projektet. Olika insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Vi vill vara med och ge ett nytt hopp till människor på landsbygden, i en del av Gorkha-distriktet, vilket var ett av de områden som drabbades värst. Vi hoppas få fler familjer att vända hem igen, när de ser att skolorna byggs upp och lärarna får hjälp att uppehålla kvalitén på undervisningen.

Rökfria spisar

2018 beslutade Föreningen Nepals Vänner att stödja International Nepal Fellowship (INF) projekt, ”Improved Cooking Stove” (ICS). Målet är att förse 1280 fattiga och marginaliserade personer från 250 hushåll med energieffektiva och rökfria spisar.

I september var projektet slutfört.

Stöd

Det finns några olika möjligheter att ge sitt stöd till föreningen Nepals Vänner

Bankgiro:            122–4708

Plusgiro:             656442–1

Banköverföring: Clearing nr 9960, konto 420 656 442–1

Swish:                123 567 23 81