OTTO & PERNILLA ARDEBY, TANSEN

Otto är civilingenjör inom medicinsk teknik, Pernilla är barnsjuksköterska och de har båda arbetet på Centralsjukhuset i Karlstad. Tansensjukhuset, som drivs av EFKs partner United Mission to Nepal (UMN), har uttryckt ett behov av behovet av en medicinteknisk ingenjör i en rådgivande tjänst. Tjänsten kräver akademisk bakgrund, erfarenhet och helst kännedom i språk och kultur. Otto passar mycket bra in i behovet eftersom han och familjen tidigare bott i Tansen och arbetet på sjukhuset under flera år.

****************************

Länk till Ardebys blogg.