KATASTROFHJÄLP

Uppdatering från Goda Grannar (ACN) för april och maj 2022

En uppdatering har kommit från Goda Grannar (ACN) i Nepal. Där berättas om mycket intressant som ACN är involverade i. (Hela rapporten på engelska finns här.) 

Monsun 2021

Årets monsunregn har drabbat landet hårt 

Nepal är återigen drabbat av kraftiga monsunregn och vi har blivit tillfrågade av Asal Chhimekee/Goda Grannar och deras Director Raju Adhikari om vi kan hjälpa till med ytterligare ekonomiskt stöd. Läs nedanstående sammandrag av Rajus mail i översättning. Du finner hela hans mail i original här. Vi hoppas att du vill visa ditt stöd till de drabbade med hjälp av Swish eller på annat sätt.

Raju skriver den 13 september: Kära bröder och systrar, med stor tacksamhet och uppskattning för ert stöd, vill jag berätta om det fortsatt kraftiga regn som har resulterat i förödande jordskred och översvämningar. Människor har omkommit och många familjer har förlorat sina hus, sina åkrar med grödor och förlorat hela sitt levebröd. Covid-19-pandemin har redan drabbat många familjer hårt och de kraftiga monsunregnen har ytterligare försämrat människors liv. De fattiga och sårbara i samhället drabbas hårdast av konsekvenserna av både pandemin och monsunregnen.”

Raju skriver att Goda Grannar har fått förfrågningar om hjälp från både lokala politiker och direkt från de byar de har kontakt med. I hans mail finns en längre beskrivning av situationen där han berättar om hus som helt förstörts och om barn och vuxna som står utan både bostad, mat, rent vatten och sanitära möjligheter. Många människor har omkommit, är skadade eller saknas efter den senaste tidens regn.

Swisha ditt bidrag på 123 567 23 81 eller använd bankgiro 122-4708. Märk gärna Monsun. Alla inskickade bidrag går oavkortat till katastrofen. Tack för din gåva!

Slutrapport Manang

I början av sommaren gjorde vi ett upprop om hjälp till de som drabbats av den allt för tidiga monsunen 2021. Gensvaret har varit stort! Ett stort tack till alla våra generösa givare.

Hela rapporten finns här, inklusive några berättelser. Nedan är en sammanfattning av rapport, skriven av Raju Adhikari, Direktor på ACN:

”Tack för ert stöd och böner inför vår resa med hjälpleveranser till de översvämningsdrabbade områdena i Manang. Vi kom tillbaka till Pokhara sent på kvällen den 28 juli.

Vi hade med oss förnödenheter till de byar som drabbades hårt av översvämningen som var för ungefär en månad sedan.  Detta var den andra resan och vi åkte till 170 hushåll med förnödenheter, byarna Timang med 95 hushåll och Dharapani med 70 hushåll.  Vi delade ut presenningar till 25 drabbade familjer samt mobilladdare, några av dem ska vara i kyrkorna så att grannar kan komma dit och få sina mobiltelefoner laddade. 

För ungefär en månad sedan nådde vi den mest drabbade platsen Taal med förnödenheter för 66 hushåll.  Då fanns det några hus som klarat sig och människor bodde där.  Den här gången var hela byn övertäckt helt av lera och rasmassorna, endast taket på husen kunde ses från helikoptern.

Till sist vill vi tack för dina böner, uppmuntrande ord och för att du också ger oss ekonomiskt stöd.  Vi står verkligen i skuld till er alla. Vi är bara en kanal av den kärlek som du, många från hela världen anförtrott oss.

Hela rapporten som är på engelska finns här, inklusive några berättelser.

Upprop om hjälp

Monsunen kom ovanligt tidigt i år vilket gör följderna svårare än vanligt, speciellt för jordbruket som bygger på att regnen ska komma i rätt tid.

Videofilm: https://www.youtube.com/watch?v=axzpOkYYzvghttps://www.youtube.com/watch?v=axzpOkYYzvg

Upprop om hjälp samt lägesrapporter finns här.

************************************************

Rapport från hjälparbetet vid skogsbranden

En rapport har kommit från vår partner Asal Chhimekee/Goda Grannar. De har hjälpt 19 av de mest drabbade familjerna med nya plåttak etc. Överskottet av de pengar som kom in har överförts till Goda Grannars konto för katastrofhjälp. Rapporten finns att läsa här.

************************************************

Corona pandemin

Ett upprop kom från Goda Grannar/Asal Chhimekee om förbön och hjälp i maj 2021, vad det gäller deras hjälparbete bland Corona-drabbade. Uppropet finns här.

Informationskampanj

*********************************

Monsunregn 2020

Upprop om hjälp från Asal Chhimekee/Goda Grannar. Klicka här för hela rapporten.

**************************

Corona Action

Hjälpen når fram till de mest behövande!

Vi har fått en videofilm där vår partner, Asal Chhimekee Nepal (Goda Grannar) ger en sammanfattning av vad de gjort under Corona pandemin .

En rapport från 2020 år coronahjälparbete finns här

Vill du vara med och hjälpa fler familjer i akut nöd via Goda Grannar?

Swisha 123 567 23 81, märk Corona