HEM

Focus Nepal

Det senaste numret av Focus Nepal, nr. 12, april/maj 2023, föreningen Nepals Vänners web-tidning finns här!

***************************************

Spännande resa i höst till Nepal för dig som är ung vuxen

Mer finns att läsa här

***************************************

Nya videofilmer

Ett team från International Nepal Fellowship har rest till Rolpa för att intervjua några personer om vad de rökfria och energisnåla spisarna har fått betyda för dem. Fem intervjuer finns på fliken  https://nepalsvanner.se/videofilmer/ 

Spisarna gör verkligen skillnad!

***************************************

Spisprojektet etapp 3

Några bilder har kommit, med text på engelska, från INF. De visar hur spisarna distribueras och ska installeras. Tack för att Du är med och stödjer detta projekt!

***************************************

Spisprojektet, etapp 3

Nepals Vänner har varit med och sponsrat över 1 200 rökfria och energisnåla spisar i distriktet Rolpa under de senaste åren. Under hösten i år kommer ytterligare 200 hushåll i Rolpa få tillgång till dessa spisar. 

Priset för en spis är cirka 1000 kr. Halva den kostnaden står den nepalesiska staten för.

Området i Rolpa, där spisarna ska distribueras heter Sunchhahari. I den kommunen bor det drygt 17 000 personer. Invånarnas huvudsakliga inkomstkälla är jordbruk, boskapsuppfödning och säsongsbetonad migration. Många lever under den nationella fattigdomsgränsen. 

De rökfria, energisnåla spisarna tillverkas lokalt och vår partner har duktiga instruktörer som lär mottagarna hur spisen ska monteras och användas på ett rätt sätt. Spisen består av en plåtkonstruktion med två brännare. Till den kopplas en skorsten som går upp genom taket för att leda ut den skadliga röken. Om huset har grästak måste skorstenen vinklas och gå ut genom väggen i stället för rakt upp då det annars skulle innebära en brandrisk.

Mer om de tidigare spisprojekten finns att läsa här

Vill du vara med och stödja dem i detta swisha din gåva till: 123 567 23 81. Märk din gåva med Spisar

***************************************

Suicide Prevention

Vi har tidigare skrivit om att fler dör genom självmord än av pandemin! En ny förfrågan har kommit från vår partner Bethesda och att stödja dem ytterligare en gång. Denna gång har de genomfört två undervisningspass med närmare 150 deltagare. 

Vill du vara med och stödja dem i detta swisha din gåva till: 123 567 23 81. Märk din gåva med Suicide. 

***************************************

Att flyga eller inte flyga – det är en jättesvår fråga!

Lite om våra tankar finns att läsa här.

***************************************

Uppdatering Från Goda Grannar (ACN)

En uppdatering har kommit från Goda Grannar (ACN) i Nepal. Där berättas om mycket intressant som ACN är involverade i. (Hela rapporten på engelska finns här.) 

1) Rapporten inleds med kommentarer till kommunalvalet som hölls i april. Valresultatet blev inte helt som förutspåtts. Många unga har blivit invalda och de är oftast inte partipolitiskt bundna utan oberoende. Även många kristna har tagit plats i kommunfullmäktige på olika håll i landet.

2) Återuppbyggnad pågår av flera hus som förstördes under förra monsunen. Förhoppningen är att det arbetet ska bli klart innan monsunen. 

3) Ett flertal utbildningar har genomförts på olika nivåer.

4) Rapporten avslutas med en positiv berättelse om förändring. 

Jhagan (43) och Angira (35) med deras fyra barn bor i Palhi, Nawalparasi. Deras inkomster var oregelbundna och räckte inte för att försörja familjen. Då de hade det tufft startade de en liten rullande butik men tjänade inte mer än 150-250 Rs. (15 – 20 kr) per dag. Frustrationen var stor över att verksamheten gick så dåligt. De hade tappat hoppet om framtiden och visste inte vad de skulle leva av.  Att ge barnen en bra utbildning var bara drömmar för dem. 

Angira (hustrun) gick med i en självhjälpsgrupp som bildades av ACN i deras by. Huvudproblemet bland deltagarna var fattigdomen. Baserat på deltagarnas önskemål, organiserade och möjliggjorde  ACN en utbildning om hur man startar och driver små företag, t ex  tebutiker, snacksbutiker, försäljning av hembakat bröd och chow mein. Efter utbildningen försåg ACN deltagarna med enkla redskap, en basutrustning.

 Angira och hennes man bestämde sig för att lägga till chow mein (en varmrätt med grönsaker och nudlar) till den befintliga meny. Vagnen städade och snyggade till den. Båda är nu fullt sysselsatta med att dra vagnen runt i byn och byborna är tacksamma att de kommer hem till dem. De tjänar numera cirka Rs. 700 (60 kr) varje dag. Paret är glada och har stora framtidsförhoppningar eftersom de nu fått möjlighet att ge sina barn en bra utbildning. De uppskattar verkligen ACN:s initiativ att bilda en självhjälpsgrupp i deras by och att många människor med liknade levnadsförhållanden nu också kan få en bättre levnadsstandard. 

**********************************************

Hur gick ekonomin under Covidåret 2021

2021 präglades mest av allting som fick ställas in och inte kunde genomföras. Evenemang och resor fick skjutas upp, om och om igen. Men hur gick då ekonomin för vår förening? Trots Coviden så är vi mycket tacksamma för intäkter på 260 710 kr, kostnaderna var 252 307 kr, så resultatet blir ett överskott på 8 403 kr. Våra administrativa kostnader är 1,7% av våra intäkter och består mest av bankavgifter och en licens för ett nytt bokföringsprogram. Speciellt Skolprojektet har påverkats mycket av nedstängningarna pga pandemin, men vi hoppas att projektet ska få ny kraft nu när skolorna öppnar igen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till info@nepalsvanner.se Hur gåvor och kostnader är fördelade ser du i tabellen nedan.

Bo Wikström, Kassör                         Torsten Åhs, Ordförande  

Intäkter 
Spisprojektet12 500
Skolprojektet62 509
Övriga gåvor185 701
Summa260 710
  
Kostnader 
Spisprojektet38 000
Skolprojektet28 965
Bethesda49 748
Monsun, Fire, Covid, Övrigt131 264
Administration4 330
Summa252 307 
Överskott8 403

**********************************************

Slutrapporten om spisprojektet, etapp 2, har kommit!

Under de tre år som projektet har pågått har 1458 hushåll fått rökfria och energisnåla spisar installerade.

Projektet kommer att fortsätt under 2022. Mer information kommer!

En kort sammanfattning av slutrapporten finns att läsa under fliken Våra projekt, Spisprojektet; https://nepalsvanner.se/rapporter-spisprojektet/

Önskar du läsa hela rapporten skriv till info@nepalsvanner.se.

**********************************************

AKUTINSATS

Vi fortsätter insamlingen för att kunna hjälpa fler familjer i akut nöd!

Alla gåvor från privatpersoner går oavkortat till våra olika projekt. De små administrativa kostnader vi har täckts av annonsintäkter från företag!

Bankgiro: 122–4708 • Plusgiro: 656442–1

Swish konto: 123 567 23 81

***************************************

Fler dör genom självmord än av pandemin!

Upprop om stöd till Behtesdas arbete med Suicide Awarness and Prevention program. Läs i artikeln i Nepali Time:  https://www.nepalitimes.com/banner/nepal-sees-spike-in-suicides-during-pandemic/ samt i Focus Nepal nr 7 sid 2.