Startsida

På grund av Corona pandemin har vi beslutat att flytta

fram Nepalhelgen i Karlstad till den 12 – 13 september.

(Helgen var planerad till den 25 – 26 april.)

Förhoppningsvis kommer programmet bli som tidigare aviserat.

Mer information kommer längre fram.

**********************

Nedan är staplar för januari och februari månads inkomna medel.

Alla gåvor från privatpersoner går oavkortat till våra olika projekt. De små administrativa och andra kostnader har täckts av annonsintäkter från företag, med råge!

Bankgiro: 122–4708 • Plusgiro: 656442–1

Swish konto: 123 567 23 81

Inkomna gåvor januari – februari 2020