HEM

Hur gick ekonomin under Covidåret 2021

2021 präglades mest av allting som fick ställas in och inte kunde genomföras. Evenemang och resor fick skjutas upp, om och om igen. Men hur gick då ekonomin för vår förening? Trots Coviden så är vi mycket tacksamma för intäkter på 260 710 kr, kostnaderna var 252 307 kr, så resultatet blir ett överskott på 8 403 kr. Våra administrativa kostnader är 1,7% av våra intäkter och består mest av bankavgifter och en licens för ett nytt bokföringsprogram. Speciellt Skolprojektet har påverkats mycket av nedstängningarna pga pandemin, men vi hoppas att projektet ska få ny kraft nu när skolorna öppnar igen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till info@nepalsvanner.se Hur gåvor och kostnader är fördelade ser du i tabellen nedan.

Bo Wikström, Kassör                         Torsten Åhs, Ordförande  

Intäkter 
Spisprojektet12 500
Skolprojektet62 509
Övriga gåvor185 701
Summa260 710
  
Kostnader 
Spisprojektet38 000
Skolprojektet28 965
Bethesda49 748
Monsun, Fire, Covid, Övrigt131 264
Administration4 330
Summa252 307 
Överskott8 403

**********************************************

Slutrapporten om spisprojektet har kommit!

Under de tre år som projektet har pågått har 1458 hushåll fått rökfria och energisnåla spisar installerade.

Projektet kommer att fortsätt under 2022. Mer information kommer!

En kort sammanfattning av slutrapporten finns att läsa under fliken Våra projekt, Spisprojektet; https://nepalsvanner.se/rapporter-spisprojektet/

Önskar du läsa hela rapporten skriv till info@nepalsvanner.se.

**********************************************

AKUTINSATS

Vi fortsätter insamlingen för att kunna hjälpa fler familjer i akut nöd!

Alla gåvor från privatpersoner går oavkortat till våra olika projekt. De små administrativa kostnader vi har täckts av annonsintäkter från företag!

Bankgiro: 122–4708 • Plusgiro: 656442–1

Swish konto: 123 567 23 81

***************************************

Fler dör genom självmord än av pandemin!

Upprop om stöd till Behtesdas arbete med Suicide Awarness and Prevention program. Läs i artikeln i Nepali Time:  https://www.nepalitimes.com/banner/nepal-sees-spike-in-suicides-during-pandemic/ samt i Focus Nepal nr 7 sid 2.

***************************************

Focus Nepal

Det senaste numret, mars 2022, av Focus Nepal, föreningen Nepals Vänners web-tidning finns här!