OM FÖRENINGEN NEPALS VÄNNER

Föreningen Nepals Vänner bildades i Stockholm 2012. Föreningens ändamål är att stödja olika insatser i Nepal och att bidra till kunskapsutbyte mellan våra länder för att främja Nepals utveckling. 

Nepals Vänner samarbetar med olika organisationer i Nepal (se nedan) och stödjer ett antal projekt i landet. Förutom att stödja långsiktiga projekt bidrar föreningen också till akutinsatser vid exempelvis naturkatastrofer.

Nepals Vänner drivs som en ideell förening och finansiering sker via gåvor. Är du intresserad av att stödja vårt arbete hittar du mer information under fliken ”Stöd vårt arbete”.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström, kassör

Peder Eriksson, sekreterare

Bernt-Olof Konnebäck

Ewa Friman

Marie Schön

Ulla Eriksson

Suppleanter: 

Miriam Säll

Paul Friman

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)

*************************************************************

Föreningen Nepals Vänners Org nr 802468-2877

***************************************************************

Våra samarbetspartners i Nepal

Klicka på loggan så kommer du till organisationens hemsida.

Asal Chhimekee Nepal (ACN), på svenska, Goda Grannar, bildades i Pokhara 2002. ACN består idag av ett 40-tal kyrkor i Pokhara som samarbetar och bedriver socialt arbete bland de mest behövande. 

International Nepal Fellowship (INF) är en ekumenisk och internationell biståndsorganisation i Nepal. Den är också en av de äldsta Non Governmental Organisations (NGO) i Nepal. Arbetet började 1952 med ett sjukhus i Pokhara, Shining Hospital. Numera har INF ett stort medicinskt arbete och utvecklingsarbete i västra Nepal. INF är en ekumenisk och internationell biståndsorganisation i Nepal.

United Mission to Nepal (UMN) grundades 1954 och är ett samarbete mellan människor i Nepal och ett stort antal kristna organisationer från ett 20-tal länder. Flerkulturella team av nepaleser och frivillig utlandspersonal arbetar tillsammans med lokala organisationer i utvecklingsarbetet i flera provinser i landet.

Bethesda International Language and Leadership Development Center Pvt. Ltd. (BLC) är ett företag som erbjuder språkkurser till allmänheten i Pokhara, engelskkurser för nepaleser och nepalikurser för utlänningar. BLC erbjuder också kurser för att utrusta ledare för det civila samhället, inom områden relaterade till pastoral vård och rådgivning, entreprenörskap och ledarskap. BLC drivs som ett privat aktiebolag.

*********************************

Att flyga eller inte flyga – det är en jättesvår fråga!

Med hänsyn till miljön är det lätt att svara:

– Självklart ska vi inte flyga alls!

Men om man ser till våra vänner i Nepal, blir frågan svårare.

Ja, de kan verkligen bli hårt drabbade av framtida miljöpåverkan.

Samtidigt är det så att många i Nepal bokstavligt hotas av svält om turistinkomsterna upphör. 

För oss som organisation, Nepals Vänner, är vi beroende av att enskilda personer får kunskap om våra projekt och berörs.

Och vi som står i ledningen behöver möta våra samarbetspartners och föra samtal med dem på plats. Visst kan en del kommunikation ske via digitala möten, men i komplexa samarbetsprojekt så behöver man också mötas och ha tid för djupare samtal.

Vi brottas därför allvarligt med frågan om arrangerande av några resor framöver.

Gör vi helt fel?

Du får gärna uttrycka vad du tänker.

Torsten Åhs

Ordförande för Nepals Vänner

info@nepalsvanner.se

*********************************

Verksamhetsberättelse för år 2022. Klicka här

Verksamhetsberättelse för år 2021. Klicka här

Verksamhetsberättelse för år 2020. Klicka här

Verksamhetsberättelse för år 2019. Klicka här

Verksamhetsberättelse för år 2018. Klicka här

Verksamhetsberättelse för år 2017. Klicka här

Verksamhetsberättelse för år 2013 – 2016. Klicka här

*********************************

Webinarium med föreningen Nepals Vänner 24 april 2021

Referat från Webinariet. Klicka här.

Del 1 om Asal Chhimekee/Goda Grannar med Raju Adhikari finns på Vimeo. Del 2 kommer om en vecka. Webinariumlänk: https://vimeo.com/549878195

Del 2 om Okhaldhunga Community Hospital med Erik och Kristin Böhlers Webinariumlänk:https://vimeo.com/553687614